Силвия Тенчева Габровска

Позиция :

 

Заместник председател на УС

 

Образование и обучение:

 

Университет за национално и световно стопанство – гр. София

Специалност „Маркетинг и мениджмънт”

1996 - 2000 година

 

Професионален опит:

 

„МЕБЕЛ РУСТИК” АД

„Финансов контрол”

2000 г. – 2004 г.

 

„АКТИВА ПРИВАТ” ООД

Финансов директор

2004 г. – 2010 г.

 

ПОД „ТОПЛИНА” АД

Регионален директор в дирекция „Продажби”

2010 г. – 2012 г.