ПОД „Топлина“ АД 06.07.2022 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.40478 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.3954 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41478 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориГодишни финансови отчети на ПОД Топлина

2020

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2020 г.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2020 г.

Решение на общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“ АД за разпределение на печалбата или загубата за 2020 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2019

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2019.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2019 г.

Решение на общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“ АД за разпределение на печалбата или загубата за 2019 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2018

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2018.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2018 г.

Решение на общото събрание на акционерите на ПОД „Топлина“ АД за разпределение на печалбата или загубата за 2018 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 


 

2017

Публикуван в ДВ брой 41/18.05.2018

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2017.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2017 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2016

Публикуван в ДВ брой 41/23.05.2017

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2016.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2016 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2015

Публикуван в ДВ брой 36/13.05.2016

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2015.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2015 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


2014

Публикуван в ДВ брой 32/05.05.2015

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2014.

Предложение на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 2014 г.


2013

Публикуван в ДВ брой 41/16.05.2014

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" към 31.12.2013.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2013 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2012

Публикуван в ДВ брой 43 от 14.05.2013 г.

 Oтчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2012 г.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2012 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2011

Публикуван в ДВ брой 39 от 22.05.2012 г.

Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2011 г.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2011 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2010

Публикуван в ДВ брой 40 от 27.05.2011 г.

Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2010 г.

Информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната 2010 година и решението
на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата


2009

Публикуван в ДВ брой 45 от 15.06.2010 г.
Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2009 г.


2008

Публикуван в ДВ брой 36 от 15.05.2009 г.
Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2008 г.


2007

Публикуван в ДВ брой 58 от 27.06.2008 г.
Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2007 г.


2006

Отчет за управлението и годишен финансов отчет на ПОД "Топлина" АД за 2006 г.


Проверка на осигурителните
партиди