ПОД „Топлина“ АД 06.07.2022 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.40478 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.3954 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41478 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориГодишни финансови отчети на ДПФ Топлина

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2020 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2019 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2019 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2018 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Публикуван в ДВ брой 41/18.05.2018

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2017 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Публикуван в ДВ брой 41/23.05.2017

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2016 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 


Публикуван в ДВ брой 36/13.05.2016

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2015 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 


Публикуван в ДВ брой 32/05.05.2015

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2014 г.

 


Публикуван в ДВ брой 41/16.05.2014

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" към 31.12.2013 г.

 


Публикуван в ДВ брой 43 от 14.05.2013 г.

Годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" за 2012 г.

 


Публикуван в ДВ брой 39 от 22.05.2012 г.

Годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" за 2011 г.

 


Публикуван в ДВ брой 40 от 27.05.2011 г.

Годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" за 2010 г.

 


Публикуван в ДВ брой 45 от 15.06.2010 г.

Годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" за 2009 г.

 


Публикуван в ДВ брой 36 от 15.05.2009 г.

Годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" за 2008 г.

 


Публикуван в ДВ брой 58 от 27.06.2008 г.

Годишен финансов отчет на ДПФ "Топлина" за 2007 г.


Проверка на осигурителните
партиди