ПОД „Топлина“ АД 29.11.2022 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.35935 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.39531 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.40686 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориИнвестиционен портфейл на ППФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 31.12.2021г.)

Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

35.05%

Корпоративни и общински облигации

13.84%

Колективни инвестиционни схеми

19.76%

Акции на БФБ

27.21%

Инвестиционни имоти

1.97%

Депозити

0.00%

Вземания

0.01%

Разплащателна сметка

2.17%

 

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук

Инвестиционни инструменти Дял от портфейла в % (към 31.12.2012г.)
Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 и т.11 на КСО 42.92%
Корпоративни облигации 16.46%
Колективни инвестиционни схеми 11.30%
Акции на БФБ 0.89%
Инвестиционни имоти 3.46%
Депозити 24.34%
Разплащателна сметка 0.62%

Инвестиционен портфейл на УПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 31.12.2021г.)

 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

44.12%

 Корпоративни и общински облигации

8.26%

 Колективни инвестиционни схеми

18.85%

 Акции на БФБ

25.15%

 Инвестиционни имоти

0.74%

 Депозити

0.00%

 Вземания

0.65%

 Разплащателна сметка

2.23%

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Инвестиционен портфейл на ДПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 31.12.2021г.)

 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

20.00%

 Корпоративни и общински облигации

10.80%

 Колективни инвестиционни схеми

25.97%

 Акции на БФБ

35.35%

 Инвестиционни имоти

6.10%

 Депозити

0.00%

 Вземания

0.00%

 Разплащателна сметка

1.78%

 

 Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Проверка на осигурителните
партиди