ПОД „Топлина“ АД 29.11.2022 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.35935 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.39531 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.40686 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориМесец Година
Дата ППФ УПФ ДПФ
01.11.2022 1.35275 1.37635 1.39027
02.11.2022 1.35257 1.3779 1.39069
03.11.2022 1.3568 1.383 1.39747
04.11.2022 1.35735 1.38179 1.39536
07.11.2022 1.35765 1.38371 1.39774
08.11.2022 1.35746 1.38421 1.39986
09.11.2022 1.36027 1.38611 1.40067
10.11.2022 1.35825 1.38516 1.39987
11.11.2022 1.36453 1.39895 1.40768
14.11.2022 1.35678 1.38891 1.40196
15.11.2022 1.35848 1.39159 1.40436
16.11.2022 1.35839 1.39236 1.40483
17.11.2022 1.35827 1.39244 1.40519
18.11.2022 1.35974 1.39379 1.40599
21.11.2022 1.36099 1.39448 1.40537
22.11.2022 1.36175 1.39561 1.40453
23.11.2022 1.35898 1.39292 1.4027
24.11.2022 1.35875 1.39339 1.40277
25.11.2022 1.3585 1.39401 1.40464
28.11.2022 1.35864 1.39409 1.40479
29.11.2022 1.35935 1.39531 1.40686
 
* Информация за стойността на дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Топлина" АД , за последния работен ден на всеки месец може да намерите във вестник "24 часа", в броя от 3-тия ден на следващия месец.
Проверка на осигурителните
партиди