ПОД „Топлина“ АД 20.05.2022 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.42361 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.4307 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.42854 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориМесец Година
Дата ППФ УПФ ДПФ
03.05.2022 1.43888 1.44599 1.44514
04.05.2022 1.43176 1.44274 1.43678
05.05.2022 1.43074 1.44317 1.43703
09.05.2022 1.42992 1.44271 1.43729
10.05.2022 1.42775 1.43778 1.43448
11.05.2022 1.42815 1.43878 1.43529
12.05.2022 1.43258 1.44324 1.4397
13.05.2022 1.4316 1.44382 1.43863
16.05.2022 1.43011 1.44188 1.43635
17.05.2022 1.42872 1.44001 1.43531
18.05.2022 1.4268 1.43811 1.43396
19.05.2022 1.42704 1.43623 1.43519
20.05.2022 1.42361 1.4307 1.42854
 
* Информация за стойността на дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Топлина" АД , за последния работен ден на всеки месец може да намерите във вестник "24 часа", в броя от 3-тия ден на следващия месец.
Проверка на осигурителните
партиди